← Tornar

Llengua i

Palabra y comunicación

El nou llibre de Llengua d’edebé primària aporta els coneixements i les eines per al desenvolupament de la competència comunicativa.

Els alumnes desenvolupen les destreses bàsiques en l’ús de la llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure; s’interessen per la competència comunicativa; són capaços d’interpretar i valorar el món, d’adquirir un sentit crític, de formar les seves pròpies opinions i d’interactuar satisfactòriament en tots els àmbits que formen part de la seva vida.

Taller oral

Un nou enfocament de la comunicació oral, que potencia la participació activa, recolzat en recursos audiovisuals i amb un modelat motivador i actual. Permet que els alumnes millorin la gestió de les relacions socials, expressin opinions, sentiments, idees...

 

Taller de lectura

La lectura és un instrument fonamental per a l’adquisició de la cultura en el seu entorn educatiu. Les lectures seleccionades són actuals i properes a la seva edat i estimulen el pensament i la reflexió de valors.

La comprensió lectora es planteja amb un enfocament competencial seguint els models PIRLS/PISA.

 

Taller de Llengua

Es promou la reflexió sobre el funcionament i les estructures de la llengua i sobre les normes d’ús lingüístic a partir de situacions de comunicació.

Es potencia l’ús d’aquests coneixements per a la revisió i millora de les seves produccions.

Taller d’escriptura

Els alumnes descobriran les possibilitats de l’escriptura com a eina de comunicació i representació, i l’ús d’una expressió fluïda i natural que els capaciti per a comunicar-se adequadament en diferents situacions i àmbits: personal, públic, acadèmic.

 

Copyright ©
grupo edebé 2018