← Tornar

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

edebé primària proposa un acostament al coneixement de l’entorn natural, aplicant les estratègies pròpies del pensament científic: observació, anàlisi, problematització, experimentació i síntesi.

Les Ciències de la Naturalesa d’edebé presenten els continguts en contextos interessants, significatius, motivadors i propers a la realitat dels alumnes mitjançant activitats pràctiques i funcionals.

El llibre de Ciències de la Naturalesa utilitza un vocabulari adequat a cada curs que contribueix a desenvolupar el nostre llenguatge i facilitar la comunicació.

 

Presentació de la unitat. Anàlisi de l’entorn

Cada unitat té una entrada amb imatges o situacions properes i reals impregnades de sentit de l’humor, així com personatges coneguts o d’actualitat.

Tenim iniciativa

Activitats per a desenvolupar les capacitats i habilitats emprenedores a partir de situacions quotidianes en què l’alumne ha d’emprar la seva iniciativa per a detectar necessitats, buscar solucions creatives i reals, prendre decisions i assumir riscos.

Projectes

Un projecte per a cada curs, en el qual a partir d’un repte i mitjançant la investigació, la reflexió, la creativitat i el treball col·laboratiu es construeixi un producte final i els alumnes siguin protagonistes del seu propi aprenentatge.

A 5è curs es proposa un projecte d’Aprenentatge i Servei.

Activo la ment. Coneixement científic

S’ofereixen temes que desperten l’interès de l’alumne i el mouen a indagar i ampliar el seu coneixement: curiositats, descobriments, fets importants... i que el porten a aprendre fora de l’aula.

Propostes d’innovació: rutines de pensament, destreses i tècniques d’aprenentatge cooperatiu.

Taller. Experimentació científica

Taller per a treballar tots els continguts d’una manera activa a partir d’un científic

o especialista (geògraf, detectiu, naturalista, economista o especialista de convivència…).

Un tomb pel món. Més enllà de l’escola

Es presenten activitats amb suport visual a manera de revista de divulgació. La informació es presenta de manera atractiva i de fàcil comprensió.

Recursos tecnològics

La utilització de diferents recursos tecnològics per a la resolució de les tasques quotidianes augmenta el nostre grau de satisfacció i desenvolupa l’interès pel treball ben fet.

 

Material per a l’alumne

Material per al professor i l’aula

El teu espai personal

GESTIÓ DE L’AULA

Crea GRUPS de treball que t’ajudaran a atendre la diversitat.

 

Crea LLIÇONS personalitzades:

• Pàgines del llibre.

• Recursos de la biblioteca digital edebé.

• Recursos propis.

• Arxius d’internet.

• Vídeos de YouTube.

• Imatges.

 

Elabora EXERCICIS i ACTIVITATS interactius.

veure demo

Copyright ©
grupo edebé 2018